Người đặt nền móng đầu tiên về tiến hóa là:

A.

Aristôt.

B.

Xanh Hile.

C.

Lamac.

D.

Đacuyn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lamac.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...