Người có quyền khiếu nại là:

A.

Những cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền

B.

Mọi cá nhân, tổ chức

C.

Những cán bộ công chức nhà nước.

D.

Mọi công dân.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mọi cá nhân, tổ chức

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...