Ngôn ngữ nghệ thuật còn gọi là:

A.

Ngôn ngữ văn chương 

B.

Ngôn ngữ thơ

C.

Ngôn ngữ văn xuôi

D.

Ngôn ngữ kịch

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...