Ngôn ngữ nghệ thuật còn gọi là:

A.

Ngôn ngữ văn chương 

B.

Ngôn ngữ thơ

C.

Ngôn ngữ văn xuôi

D.

Ngôn ngữ kịch

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngôn ngữ văn chương 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...