Ngoài sự cố gắng của từng nước, các nước Tây Âu còn có điều kiện gì để phục hồi nền kinh tế?

A.

Thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B.

Sự viện trợ của Mĩ.

C.

Sự nỗ lực của nhân dân.

D.

Cơ hội từ bên ngoài

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...