Ngoài sự cố gắng của từng nước, các nước Tây Âu còn có điều kiện gì để phục hồi nền kinh tế?

A.

Thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

B.

Sự viện trợ của Mĩ.

C.

Sự nỗ lực của nhân dân.

D.

Cơ hội từ bên ngoài

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự viện trợ của Mĩ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...