Ngoại lực là

A.

những lực sinh ra trong lớp manti 

B.

những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất 

C.

những lực được sinh ra từ tầng badan của lớp vỏ Trái Đất

D.

Tất cả các ý trên 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...