Ngoại lực là

A.

những lực sinh ra trong lớp manti 

B.

những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất 

C.

những lực được sinh ra từ tầng badan của lớp vỏ Trái Đất

D.

Tất cả các ý trên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

những lực được sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt đất 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...