Ngoài giá trị, giá cả quy luật thị trường còn phụ thuộc vào:

A.

Cạnh tranh

B.

Cạnh tranh, sức mưa của đồng tiền

C.

Cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền

D.

Cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền, giá trị

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...