Ngoài chủ nghĩa quân phiệt, Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng Minh còn loại bỏ tổ chức nào của Nhật Bản?

A.

Chính phủ

B.

Tòa án

C.

Bộ máy chiến tranh

D.

Quân đội

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bộ máy chiến tranh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...