Nghiên cứu về hệ động vật, thực vật trên các đảo là dẫn liệu sinh học chứng minh vai trò của:

A.

Cách li sinh học.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li địa lí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách li địa lí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...