Nghiên cứu về hệ động vật, thực vật trên các đảo là dẫn liệu sinh học chứng minh vai trò của:

A.

Cách li sinh học.

B.

Cách li sinh thái.

C.

Cách li di truyền.

D.

Cách li địa lí.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...