Nghiên cứu tháp dân số có ý nghĩa:

A.

hiểu được sự gia tăng dân số của đất nước theo hướng nào.

B.

hiểu được tình hình kinh tế, xã hội của nước đó.

C.

hiểu được sự gia tăng dân số của đất nước, từ đó điều chỉnh sự gia tăng dân số cho hợp lí.

D.

hiểu được tỉ lệ nam nữ và mật độ phân bố của dân số.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hiểu được sự gia tăng dân số của đất nước, từ đó điều chỉnh sự gia tăng dân số cho hợp lí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...