** Nghiên cứu sự di truyền tính trạng tua cuốn của lá, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: lá tua ngắn x lá tua ngắn

          →  49 lá tua dài : 102 lá tua ngắn : 51 lá không tua.

Phép lai 2: Lá tua dài x lá tua ngắn

           105  lá tua ngắn : 78 lá tua dài : 26 lá không tua.

Phép lai 3: Lá tua dài x lá tua dài

           280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua.

Kiểu gen của phép lai 3 là:

A.

AaBb x AaBb.

B.

AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb.

C.

AaBb x aabb.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...