** Nghiên cứu sự di truyền tính trạng tua cuốn của lá, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả như sau:

Phép lai 1: lá tua ngắn x lá tua ngắn

          →  49 lá tua dài : 102 lá tua ngắn : 51 lá không tua.

Phép lai 2: Lá tua dài x lá tua ngắn

           105  lá tua ngắn : 78 lá tua dài : 26 lá không tua.

Phép lai 3: Lá tua dài x lá tua dài

           280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua.

Kiểu gen của phép lai 3 là:

A.

AaBb x AaBb.

B.

AaBb x Aabb hoặc AaBb x aaBb.

C.

AaBb x aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AaBb x AaBb.

Tỉ lệ kiểu hình của phép lai 3 là: 280 lá tua dài : 185 lá tua ngắn : 31 lá không tua ≈ 9 : 6 : 1 = 16 tổ hợp = 4 x 4.

Mà kiểu hình của cả 2 bố mẹ là tua dài kiểu hình của cả bố mẹ là AaBb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...