Nghiên cứu diễn thế sinh thái có ý nghĩa:

A.

dự đoán được quần xã tiên phong và quần xã cuối cùng.

B.

nắm được lịch sử phát triển của quần xã.

C.

xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí nguồn tài nguyên, khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường.

D.

đề ra các biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...