Nghiên cứu di truyền người có những khó khăn:

A.

khả năng sinh sản của loài người chậm, ít con.

B.

số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, nhỏ, cấu trúc phức tạp, có nhiều nhiều vấn đề chưa biết tường tận.

C.

các lí do thuộc phạm vi xã hội đạo đức.

D.

khả năng sinh sản của loài người chậm, ít con.

số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, nhỏ, cấu trúc phức tạp, có nhiều nhiều vấn đề chưa biết tường tận.

các lí do thuộc phạm vi xã hội đạo đức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

khả năng sinh sản của loài người chậm, ít con.

số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể nhiều, nhỏ, cấu trúc phức tạp, có nhiều nhiều vấn đề chưa biết tường tận.

các lí do thuộc phạm vi xã hội đạo đức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...