Nghiệm dương của phương trình :. Cnn-6+Cnn-3+Cnn-4=77 là

A.

7.

B.

3.

C.

8.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=7 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...