Nghiệm dương của phương trình : 4An1+5An2=14n là

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=3 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...