Nghiệm dương của phương trình : 3n+Cn2=4+3n là

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay từng đáp án vào phương trình thấy n=2 thỏa mãn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...