Nghiệm của phương trình z2 + 2z + 2 trong tập số phức C là kết quả nào sau đây?

A.

i hay -i

B.

1 + i hay -1 - i

C.

-1 - i hay -1 + i

D.

Phương trình vô nghiệm

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...