Nghiệm của phương trình z2 + 2z + 2 trong tập số phức C là kết quả nào sau đây?

A.

i hay -i

B.

1 + i hay -1 - i

C.

-1 - i hay -1 + i

D.

Phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

-1 - i hay -1 + i

Ta có: Δ' = 1 - 2 = -1 = i2. Phương trình có hai nghiệm là: z1 = -1 + i; z2 = -1 - i.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...