Nghiệm của phương trình log(3x + 2) + 6log2 = 2 + log(2x + 1) là:

A.

B.

C.

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện: x > - . Với điều kiện đó, phương trình tương đương với:

log64(3x + 2) = log100(2x + 1) ⇔ 64(3x + 2) = 100(2x + 1)

                                                  ⇔ 8x = 28 ⇔ x = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...