Nghiệm của phương trình log2x.log3x = log2x2 + log3x3 - 6  (*) là:

A.

x = 2

B.

x = 3

C.

x = 2 hay x = 3

D.

x = 8 hay x = 9

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 x = 8 hay x = 9

Với điều kiện x >0 ta có:

(*) ⇔ log2x.log3x - 2log2x - 3log3x + 6 = 0

⇔  log2x (log3x - 2) - 3(log3x - 2) = 0

⇔  (log2x - 3)(log3x - 2) = 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...