Nghiệm của phương trình log(2x) - log(x - 3) = 1 là:

A.

7

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điều kiện: x > 3. Với điều kiện đó:

log(2x) - log(x -3) = 1 ⇔ log(2x) = log10(x - 3) 

                                  ⇔ 2x = 10(x - 3) ⇔ 8x = 30 ⇔ x = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...