Nghiệm của phương trình log2(9 - 2x) = 3 - x là kết quả nào sau đây?

A.

x = 1 hay x = 3 

B.

x = 2 hay x = 3

C.

x = 0 hay x = 3

D.

Phương trình vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = 0 hay x = 3

 log2(9 - 2x) = 3 - x ⇔ 9 - 2x = 23-x (với điều kiện 9 - 2x > 0)

Kết quả thỏa mãn điều kiện nên ta chọn x = 0 hay x = 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...