Nghiệm của phương trình img1 là:        

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chọn A  img1img2. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...