Nghiệm của phương trình img1 là:                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D.

Điều kiện: img1img2img3  Phương trình img4img5img6img7img8 loại do điều kiện img9.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...