Nghiệm của phương trình cosx=0 là:

A.

x=kπ

B.

x=k2π

C.

x=π2+kπ

D.

x=π2+k2π

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x=π2+kπ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...