Nghiệm của hệ phương trình  là:

A.

x = 1; y = 2

B.

x = 7; y = -2

C.

x = -2; y = 7

D.

x = 2; y = 1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...