Nghiệm của bất phương trình:  là

A.

x < -1 ; 53 < x < 3

B.

-1 < x < 53

C.

-1 < x < 53 ; x > 3

D.

-1 < x < 3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...