Nghiệm của bất phương trình: x2logx27.log9x > x + 4 là kết quả nào sau đây?

A.

B.

x < 2

C.

x > 2

D.

Bất phương trình vô nghiệm

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x >2

Điều kiện 0 < x ≠ 1. Ta có bất phương trình tương đương:

Ta nhận nghiệm x > 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...