Nghiệm của bất phương trình logx2(3 - 2x) > 1 là:

A.

0 < x < 

B.

0 < x < 1

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...