Nghiệm của bất phương trình:       (1) là

A.

x < -1 ; x > -2

B.

-4 < x < -2

C.

-2 < x < 2

D.

x < -2 ; x > 2

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...