Nghĩa của Côaxecva là:

A.

Sự phân tán.

B.

Sự phân giải.

C.

Sự phân ly.

D.

Sự đông tụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự đông tụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...