Ngay sau Hiệp định Giơ-ne-vơ,Mĩ liền thay thế thực dân Pháp dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam,thực hiện âm mưu chia căt nước ta vì vậy

A.

Nhân dân ta vừa hàn gắn vết thương chiến tranh,khôi phục kinh tế ở miền Bắc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B.

Đưa miền Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội,thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

C.

Phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước để giành lại độc lập tự do.

D.

Sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước chưa hoàn thành.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...