Ngày duy nhất dài 24h ở vòng cực Bắc là

A.

21/ 3

B.

22/6

C.

23/9

D.

22/12

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...