Ngày địa cực ở nửa cầu Bắc thay đổi từ

A.

1 đến 179 ngày

B.

1 đến 186 ngày

C.

1 đến 182 ngày 1/4

D.

1 đến 365 ngày 1/4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 đến 186 ngày

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...