Ngày 31/7/1977 diễn ra sự kiện

A.

Hội nghị Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

B.

Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam – Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN

C.

Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc

D.

Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam – Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...