Ngày 28/6/1991 đã diễn ra sự kiện gì?

A.

chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan rã

B.

Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt ”Chiến tranh lạnh ”để ổn định và củng cố vị thế của mình

C.

khối SEV giải thể

D.

tổ chức Varsava chấm dứt hoạt động

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

khối SEV giải thể

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...