Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là:

A.

21/5/1990.

B.

21/4/1991. 

C.

21/5/1994. 

D.

21/5/1993.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

21/5/1993.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...