Ngành thuỷ sản phát triển góp phần quan trọng nhất trong việc

A.

tăng giá trị sản xuất của ngành sản xuất nông nghiệp trong cơ cấu GDP của nền kinh tế.

B.

chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ sản xuất nông nghiệp.

C.

thúc đẩy sự phát triển ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp.

D.

cải thiện bữa ăn cho nhân dân và tạo nguồn hàng xuất khẩu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...