Ngành thủy sản đã có bước phát triển đột phá trong những năm gần đây. Sản lượng thủy sản năm 2005 đạt:

A.

Hơn 1,9 triệu tấn.

B.

Hơn 2,2 triệu tấn.

C.

Hơn 2,4 triệu tấn.

D.

Hơn 3,4 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hơn 3,4 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...