Ngành Quyết tiến hóa hơn ngành Rêu ở đặc điểm

A. Có hệ mạch   
B. Tinh trùng có roi
C. Thụ tinh nhờ nước   
D. Quang hợp thải oxi
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...