Ngành Quyết tiến hóa hơn ngành Rêu ở đặc điểm

A. Có hệ mạch   
B. Tinh trùng có roi
C. Thụ tinh nhờ nước   
D. Quang hợp thải oxi
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...