Ngành lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hầu hết các vùng lãnh thổ nước ta vì

A.

Nhu cầu vế tài nguyên rừng rất lớn và phổ biến

B.

Nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển

C.

Độ che phủ rừng nước ta tương đối lớn và hiện đang gia tăng

D.

Rừng giàu có về kinh tế và môi trường sinh thái

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nước ta có 3/4 đồi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...