Ngành công nghiệp cơ bản, cần phải đị trước một bước trong quá trình công nghiệp hóa của các quốc gia đang phát triển là

A.

cơ khí

B.

điện lực  

C.

hóa chất

D.

điện tử – tin học  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...