Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

A.

Luật Hôn nhân và Gia đình.

B.

Luật Phòng, chống ma túy. 

C.

Luật Bảo vệ môi trường.

D.

Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...