Ngâm một thanh sắt trong 200 (ml) dung dịch FeCl3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 5,6 gam. Nồng độ của dung dịch FeCl3 là:

A.

1M.

B.

0,5M.

C.

1,5M.

D.

2M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1M.

nFe phản ứng = 1 mol.

2Fe3+ + Fe  3Fe2+

nFe3+ = 2nFe = 0,2 mol  CM FeCl3 ban đầu = 1M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...