Ngâm một lá Zn trong dung dịch có hoà tan 32 (gam) CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá Zn giảm 0,5%. Khối lượng lá Zn trước khi tham gia phản ứng là:

A.

40 (gam).

B.

60 (gam).

C.

13 (gam).

D.

6,5 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

40 (gam).

nCuSO4=

     Zn  +    CuSO4       ⇒     ZnSO4   +       Cu   
   0,2 mol    0,2 mol        0,2 mol

Vì khi phản ứng, lượng Đồng thoát ra phải bám vào thanh Kẽm nên áp dụng bảo toàn khối lượng:

  1 mol Zn     →   1 mol Cu  Giảm 1g
0,2 mol Zn    →  0,2 mol Cu  Giảm 0,2g

Theo bài ra, khối lượng thanh Zn giảm là 0,5% ≈ 0,2g nên khối lượng thanh Zn là:

0,2:0,5%= 40g

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...