Ngâm một lá Zn trong 200 gam dung dịch FeSO4 7,6%. Khi phản ứng kết thúc lá Zn giảm bao nhiêu gam?

A.

6,5 (gam).

B.

5,6 (gam).

C.

0,9 (gam).

D.

9 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,9 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...