Ngâm một lá sắt vào dung dịch chứa 1,6 gam muối sunfat của kim loại hoá trị II. Sau phản ứng lá sắt tăng thêm 0,08 gam. Công thức phân tử muối sunfat là công thức nào sau đây?

A.

PbSO4.

B.

CuSO4.

C.

FeSO4.

D.

NiSO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CuSO4.

Fe + MSO4 FeSO4 + M

        1 mol                1mol Khối lượng tăng (M − 56)g

      mol                 Khối lượng tăng 0,08g

.(M + 96) = 1,6 M = 64 (Cu).

Vậy, công thức phân tử muối sunfat là CuSO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...