Ngâm một lá sắt vào các dung dịch muối sau: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2, ZnSO4, NaCl. Sắt sẽ khử được các muối trong dãy nào sau đây?

A.

FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2.

B.

MgCl2, ZnSO4, NaCl.

C.

ZnO4, AgNO3, FeCl3.

D.

Cu(NO3)2, MnCl2, NaCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

FeCl3, AgNO3, Cu(NO3)2.

2FeCl3 + Fe 3FeCl2

2AgNO3 + Fe Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Cu(NO3)2 + Fe Fe(NO3)2 + Cu↓.

Fe không tác dụng được với các dung dịch MgCl2, ZnCl2, MnCl2, NaCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...