Ngâm một lá Cu có khối lượng 20 (gam) trong 200 (ml) dung dịch AgNO3 2M. Khi lấy lá Cu ra, lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 34%. Khối lượng lá Cu sau phản ứng là:

A.

30,336 (gam).

B.

33,36 (gam).

C.

36,33 (gam).

D.

33,063 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

30,336 (gam).

30,336 (gam).

Cu + 2Ag+ => Cu2+ + 2Ag

a        2a                     2a mol

Khối lượng dung dịch giảm 34%  =>nAg phản ứng = 0,34.0,4 = 2a => a = 0,068 mol

Khối lượng thanh Cu sau phản ứng là: mCu = 20 + 0,068(216-64) = 30,336 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...