Ngâm Cu dư vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm Fe dư vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y gồm:

A.

Fe(NO3)2.

B.

Fe(NO3)3.

C.

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D.

Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fe(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...