Nếu img1 thì số nghiệm của phương trình img2 là:

A.

 0.                

B.

 1.

C.

 2.                

D.

 Chưa xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D img1. img2; img3. Vậy với img4 thì chưa xác định được số nghiệm của phương trình này.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...