Nếu xếp theo thứ tự khoảng cách xa dần Mặt Trời ta sẽ có: 

A.

Kim Tinh, Trái Đất, Thủy Tinh, Hỏa Tinh

B.

Kim Tinh, Thủy Tinh, Hỏa Tinh, Trái Đất

C.

Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh

D.

Kim Tinh, Thủy Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...